در این سایت قصد بر این است که آموخته هایی هرچند اندک در مورد برنامه نویسی و امنیت نرم افزار با دوستان به اشتراک گذاشته شود.

امید که مورد پسند همگان قرار گیرد...
Copyright © 2011 by Mr.reCoder